Skip to content
Jan 13 13

Presťahovali sme kanceláriu, adresa sa nemení!

by Andrej Kelemen

Zostávame na rovnakej adrese, ale od januára nás nájdete v miestnosti č. dv. 315. Tú nájdete tak, že na druhom poschodí sa od schodiska vydáte naľavo chodbou, cez sklenené dvere, až na jej koniec. Miestnosť č. 315 je na konci chodby v blízkosti požiarneho schodiska.
read more…

Aug 14 12

Konkurz a oddlženie pre nepodnikateľov

by Andrej Kelemen

V súčasnosti sa stále viac ľudí dostáva do situácie, kedy nie sú schopní splácať svoje záväzky. Recesia posledných rokov pre mnohých ľudí znamenala, že ich príjmy nielenže nerástli podľa očakávaní, ale dokonca sa mohli zmenšiť v dôsledku menších výnosov v podnikaní, zníženia mzdy či dokonca straty zamestnania. Neschopnosť splácať svoje splatné záväzky potom vedie k ich ďalšiemu rastu. Pre týchto ľudí sa ako riešenie ponúka konkurz spojený s oddlžením. V tomto článku sa budem zaoberať oddlžením, jeho podmienkami a dôsledkami. read more…

Jún 22 12

Stal som sa platiteľom DPH. Čo s cenami v už existujúcich zmluvách? (Aj k formulácii cenových doložiek)

by Andrej Kelemen

V krátkom čase sa budem registrovať ako platca DPH. Potreboval by som vedieť ako je to s existujúcimi zmluvnými vzťahmi a objednávkami. Stačí, keď oznámim všetkým obchodným partnerom listom, že som sa stal platca DPH a preto v zmysle platnej legislatívy bude k ich cene pripočítaná DPH? Nemôžu namietať, že ich DPH nezaujíma, dohodnutá bola cena X a tú chcú mať na faktúre ako predtým? read more…

Júl 28 11

ÚPV SR: Upozornenie pre prihlasovateľov a majiteľov práv priemyselného vlastníctva

by Andrej Kelemen

Úrad priemyselného vlastníctva SR upozorňuje prihlasovateľov a majiteľov práv priemyselného vlastníctva, že v prípade ich oslovenia s návrhom na poskytovanie služieb súvisiacich s konaniami pred úradom, je žiaduce vopred si overiť skutočnosť, či subjekt ponúkajúci poskytnutie takýchto služieb je oprávnený na vykonávanie činnosti v oblasti priemyselných práv v súlade s právnymi predpismi. Poskytovanie služieb v danej oblasti za úplatu je upravené zákonom o patentových zástupcoch a zákonom o advokácii. Iné subjekty, ktoré ponúkajú poskytovanie služieb v danej oblasti za úplatu, nie sú na vykonávanie takejto činnosti oprávnené. read more…

Júl 1 11

Rok s elektronickým podpisom

by Andrej Kelemen

Keď som 1. februára otváral svoju advokátsku prax, jedna z prvých vecí, ktoré som sa rozhodol zabezpečiť, bol zaručený elektronický podpis (ZEP). Po viac ako roku používania môžem povedať, že to bola dobrá investícia, aj keď jeho používanie ešte má svoje rezervy. Elektronický podpis som využil v niekoľkých praktických oblastiach.

read more…

Feb 24 11

Premlčanie pohľadávok zo zdravotného poistenia od r. 1995 a ich vymáhanie zdravotnou poisťovňou

by Andrej Kelemen

Viacerí klienti sa na nás obracajú so žiadosťou o pomoc v prípade, kedy od nich zdravotná poisťovňa začala vymáhať pohľadávku zo zdravotného poistenia z 90-tych rokov. Vzhľadom k tomu, že podnikatelia majú povinnosť uschovávať účtovné doklady len po dobu 10 rokov, často sa pri namietaní riadneho platenia ocitajú v dôkaznej núdzi. Na ochranu v takýchto prípadoch slúži inštitút premlčania, ktorý ale má v prípade pohľadávok zo zdravotného poistenia osobitnú úpravu.

Premlčaním právo na plnenie povinnosti druhej strany síce nezaniká, nemôže ho však priznať alebo uznať súd, ak povinná osoba namietne premlčanie po uplynutí premlčacej doby.

read more…